تبلیغات
سایت مالکان زمین های امامزاده قاسم-نیاوران خیابان بوکان - مطالب ابر زمینهای امامزاده قاسم

طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی تقدیم هیئت رئیسه مجلس

نویسنده : سایت مهاب شهر یکشنبه 29 تیر 1393 05:10 ب.ظ  •   

درپی تعلل و عدم برنامه ریزی وزیر راه  پس از گذشت 62 روز از جلسه نمایندگان تعاونی ها و تشکل ها با نمایندگان مجلس و تعویق پیاپی جلسات با این گروه و عدم پاسخگوئی وزارت مسکن به طرح های تملک اراضی و زمین ؛ عاقبت کار را به بهارستان کشید و نمایندگان محترم مردم با 18 امضاء طرح استیضاح وزیر را تقدیم هیئت رئیسه نمودند .گفتنی است پیش از این وزیر درخواست مهلت از کمیسیون عمران کرده بود .  جزئیات بیشتر را از لینک مرتبط همین بخش پیگیری نمایید 


برچسب ها: استیضاح وزیر راه با 18 امضا ، مینهای نیاوران بوکان ، مهاب شهر ، نمایندگان تعاونی ها و تشکل ها ، آخوندی به مجلس کشیده شد ، زمینهای امامزاده قاسم ،
دنبالک ها: لینک مرتبط : معماری نیوز ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 29 تیر 1393 06:21 ب.ظ

اطلاعیه

نویسنده : سایت مهاب شهر پنجشنبه 26 تیر 1393 11:24 ب.ظ  •   

 پیرو اطلاعات بدست آمده مبنی بردریافت جواب ازدفترهیئت رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی درخصو ص تاریخ تشکیل جلسه مشترک هیئت رئیسه مجلس باوزارتخانه های راه وشهرسازی وجهاد کشاورزی،بدینوسیله به اطلاع کلیه مالکان محتر م میرساند،طبق اطلاعات واصله موثق ازمجلس ازاوایل هفته جاری تاپایان آن جلساتی بادستگاههای ذیربط بر گزارگردیده ویادرحال برگزاریست ودرطول هفته آینده نیز ادامه خوا هدداشت که بمحض رسیدن به نتیجه وخروجی نهایی، ازطریق دفترهیئت رئیسه مجلس ازنمایندگا ن مالکان جهت شرکت درجلسه موردنظرحتما" وقطعا"دعوت بعمل خوا هدآمد. دبیرخانه تشکلها ی قانونی وتعاونیهای مسکن

برچسب ها: زمینهای امامزاده قاسم ، مهاب شهر ، زمینهای نیاوران ، بوکان ، دبیرخانه تشکلها و تعاونی های مسکن ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 26 تیر 1393 11:33 ب.ظ